Alarm Satel PERFECTA 32 LTE czujki LC-100 szt.6

1712,00

Opis

Wyłącznik różnicowoprądowy, różnicówka EFI-2 25 0,03A, A 2P 002062522 ETI Wyłączniki różnicowoprądowe to urządzenia zabezpieczające przed porażeniem elektrycznym – jako środek ochrony uzupełniającej(ochrona przy dotyku pośrednim) w przypadku uszkodzenia lub nieskuteczności środków ochrony podstawowej.

Zabezpieczenia

mac klawiatura, elementy fotowoltaiki, czujnik zaniku i kolejności faz, dw1, gniazdka w meksyku, 31/2, przetwornica 12 na 24, gz

yyyyy