EATON PL7-C2/2-DC Wyłącznik nadprądowy 10kA DC C2A 2P 264896

165,80

Opis

Cyfrowy panel domofonowy CP 2503 TP nowoczesna klawiatura optyczna wandaloodporna, nierdzewna konstrukcja możliwość podłączenia dużej liczby abonentów programowa konfiguracja pracy domofonu możliwość montażu kolorowej kamery: KAM-3 zamek szyfrowy brak możliwości podsłuchania cudzych rozmów współpraca: słuchawki Laskomex i Urmet indywidualne dla każdego mieszkania nastawy tonu, długości i głośności wywołania klasa szczelności: IP 44 gwarancja: 24 miesiące – Stała liczba przewodów. W przeciwieństwie do domofonów analogowych, w których liczba przewodów w instalacji rośnie proporcjonalnie do liczby zainstalowanych unifonów w systemie cyfrowym liczba przewodów jest niezmienna. Wszystkie unifony podłączone są równolegle do dwuprzewodowej magistrali. Czyni to instalację przejrzystą i łatwo do wykonania i serwisowania. – Brak możliwości podsłuchiwania cudzych rozmów. System cyfrowy współpracuje z unifonami wyposażonymi w dekodery umożliwiające zaprogramowanie numeru lokalu, w którym pracują. Po wybraniu numeru z klawiatury centrala łączy rozmowę tylko z tym unifonem, w którym zaprogramowany numer odpowiada numerowi wybranemu z klawiatury. W związku z tym zawsze dzwoni tylko jeden z unifonów. Programowanie więcej niż jednego unifonu na ten sam numer nie jest wskazane, ponieważ może wywołać zakłócenia w pracy domofonu. – Nowoczesna klawiatura optyczna. Klawiatura nie posiada jakichkolwiek styków mechanicznych, które zostały zastąpione przez unikalny system identyfikacji wybranego numeru z matrycą wiązek podczerwieni. Najbardziej widoczną różnicę stanowi klawiatura zastępująca rzędy przycisków wywołania w tradycyjnym domofonie. Klawiatura pozbawiona jest jakichkolwiek styków mechanicznych, które zostały zastąpione przez unikalny system identyfikacji wybranego numery z matrycą wiązek podczerwieni. Przyłożenie palca do klawiatury powoduje przesłonięcie dwóch wiązek krzyżujących się w środku pola oznaczonego cyfrą, co z kolei jest jednoznacznie interpretowane przez układ dekodera jako wybranie znaku z klawiatury. – zamek szyfrowy. Klawiatura pracuje jako zamek szyfrowy, w wyniku czego mieszkańcy mogą pokonywać wejście bez użycia klucza. Każdy numer lokalu ma wstępnie przypisany kod zamka szyfrowego przekazywany lokatorowi przez instalatora. Kod ten może być w miarę potrzeby zmieniany przez lokatora lub instalatora. – Wandaloodporna konstrukcja. Kasetę wykonano z grubej, cynkowanej blachy która zapewnia duża wytrzymałość mechaniczną, pokrytej warstwą farby proszkowej, co doskonale zabezpiecza ją przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych. Do montażu natynkowego służą obudowy dostępne są wersje jedno, dwu i trójmodułowe w układzie pionowym lub poziomym. Możliwość podłączenia dużej liczby abonentów. W podstawowej wersji system obsługuje jedno wejście oraz 254 unifony. Jest to najczęściej spotykana sytuacja- wejścia do klatek bloków, kamienic, czy na teren posesji. – Obsługa wejścia głównego. W przypadku, kiedy na teren posesji czy do klatki schodowej prowadzą dwa wejścia lub na teren posesji prowadzi jedno wejście wspólne (np. Przy bramie) a do poszczególnych klatek czy budynków prowadzą wejścia podrzędne należy zastosować system wielowejściowy. Wykorzystuje się w nim specjalne rodzaje kasety elektroniki EC-2502. Pierwsza z nich obsługuje wejście główne, następna wejścia podrzędne. Do kasety EC-2502 nie można podłączyć unifonów,podłącza się do niej tylko kasety podrzędne. – Możliwość podłączenia dużej liczby abonentów. W podstawowej wersji system obsługuje jedno wejście oraz 254 unifony. Jest to najczęściej spotykana sytuacja- wejścia do klatek bloków, kamienic, czy na teren posesji. – Programowa konfiguracja parametrów pracy domofonu. CP2503TP posiada szereg funkcji przydatnych dla

Domofony

mini kompresor akumulatorowy, ip42, 1,00 zł, złączki termokurczliwe z cyną, act produkty

yyyyy